Klage på en vare eller tjeneste kjøpt hos  oss

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Alternativt:

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse post@tempeblikk.no.