Tak

Måltaking, produksjon og montering av alle typer beslag for alle typer tak. 
Leveranse av komplette tak.

 • Takhatter for ventilasjon
 • Takhatter for kloakklufting/soil
 • Pipetekkinger, fot eller heltekking
 • Levering av komplette tak med takstein, platetak og båndtekking
 • Taksikringsutstyr som:
   • Takstiger
   • Feieplattformer
   • Snøfangere
   • Gangbroer med rekkverk
 • Serviceoppdrag som:
   • Rens av takrenner
   • Taklekkasjer
   • Snømåking
   • Fjerning istapper
 • Takrenner og nedløp (rund og rektangulær)

Kontakt oss