Ventilasjon næring

Alle typer nærings- og offentlige bygg

  • Skoler og barnehager
  • Sykehus, sykehjem og helsesenter
  • Idrettshaller og anlegg
  • Verksted og produksjonslokaler
  • Kafé, restaurant og spisesteder
  • Næringsmiddelindustri
  • Butikker og kjøpesentre

Kontakt oss